Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom följande:

Redovisning

Vi erbjuder råd och hjälp kring specifika redovisningsfrågor, men kan också sköta all redovisning åt dig. Vi fixar allt från löpande bokföring till momsredovisning, deklarationer och bokslut.

Arbetet med redovisning är en viktig del i att driva företag. Men redovisningsarbetet är ofta helt väsensskilt till företagets övriga verksamhet. Många upplever därför arbetet som ett nödvändigt ont. Det är något som hela tiden finns i bakgrunden och som upplevs som stressande.

Lämna över arbetet med redovisning till oss istället. Med vår erfarenhet och kunskap gör vi arbetet mycket effektivare. Du slipper oroa dig över detaljerna och får mer tid över att driva och utveckla din affärsidé.

Bokföring

Den löpande bokföringen ligger till grund för framtida redovisning i form av deklarationer och bokslut. Att bokföringen blir korrekt utförd är en förutsättning för att all din redovisning blir rätt. Bristfällig bokföring kan innebära komplicerat och onödigt merarbete. Därför är det av yttersta vikt att du har en fungerande bokföring.

Om du är osäker på hur du ska dokumentera verksamhetens ekonomi och aktiviteter ska du ta hjälp av oss. Vi sköter din bokföring och ser till att underlaget för din redovisning är komplett.

Deklarationer

Det finns många regler kring deklarationer som är viktiga att vara insatt i. Blir det fel kan det bli dyrt. Och det kan också innebära onödigt merarbete. Dessutom riskerar du att missa viktiga avdrag som du har rätt till.

Vi sammanställer och lämnar in de månatliga moms- och skattedeklarationerna och sköter den årliga företagsdeklarationen. Genom att överlåta arbetet till oss kan du vara trygg med att alla detaljer blir rätt och att du får ut det du har rätt till.

Bokslut

Precis som i all annan redovisning är det många detaljer som ska bli rätt vid bokslut. Beroende på företagets form, storlek och ekonomi finns det olika regler för bokslut. Dock avslutas alltid den löpande bokföringen varje år med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Här kan olika intressenter få en bild av företagets status och hur ekonomin skötts under året. Dessutom är bokslutet ett underlag för fortsatt planering av verksamheten.

Vi har koll på vad som gäller för just ditt företag och sköter alla detaljer kring detta åt dig. Vi upprättar delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisningar enligt gällande regler och former.

Bolagsbildningar

Ska du bilda handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag? Vid bolagsbildning är det många detaljer som måste vara i ordning innan du är klar för registrering hos Bolagsverket. Vi erbjuder rådgivning och hjälp med det praktiska kring bolagsbildning.

Vi hjälper dig att upprätta alla handlingar som krävs för bildandet. Sedan kontrollerar vi noga så att allt är rätt och skickar in dem till Bolagsverket.

Att bilda bolag behöver inte vara så komplicerat. Ta hjälp av någon som gör det till vardags, så kan du vara trygg med att allt blir rätt. Du slipper oron och kan koncentrera dig på det du vill åstadkomma med ditt företag.

Utöver detta erbjuder vi även tjänster inom:

  • Faktureringdeklarationer
  • Lönehantering
  • Skatterådgivning
  • Budgetering
  • Utredningar
  • Diverse administration